قوانین و مقررات

هر گونه استفاده و بهره برداری از سایت فی ساخت منوط به پذیرش قوانین زیر است:

  • کاربران نسبت به قیمتی که در سایت قرار میدهند و اعلام موجودی میکنند مسئولند و باید به مشتریان پاسخگو باشند درغیر این صورت کابر خاطی مسدود خواهد شد.
  • چنانچه قیمت یا کاربر مصالح فروش غیرمعتبر باشند،کاربر مسدود خواهد شد.
  • قیمتی که توسط کاربران قرار داده می شود باید نسبت به قیمت روز بازار منطقی باشد و این موضوع توسط کارشناسان فی ساخت تایید می شود.
  • از درج نام و یا آدرس هرگونه سایت در آگهی ها معذوریم.(تبلیغات فقط در قسمت هایی از سایت که برای این منظور در نظر گرفته شده است نمایش داده می شود.)
  • درصورتی که دستور قضایی یا اخطاری توسط نهاد های قضایی یا نظارتی نسبت به حذف یک آگهی یا کاربر به مسئولین سایت ابلاغ شود،کاربر فوق مسدود شده و موارد حقوقی آن ب عهده کاربر خواهد بود.
  • کاربران موظفند جدیدترین و به روز ترین قیمت های خود را در سایت قرار دهند.
  • مسئولیت کلیه آگهی ها و موارد درج شده در سایت به عهده کاربران می باشد.

با توجه از همکاری و حسن نظر شما