فروشگاه نوع سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان A3 Φ10 مجتمع فولاد کویر 2460 9 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ8 مجتمع فولاد کویر 2460 9 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ12 مجتمع فولاد کویر 2300 9 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ10 مجتمع فولاد کویر 2300 9 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ8 مجتمع فولاد کویر 2400 9 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ32 ذوب آهن اصفهان 2490 9 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ28 ذوب آهن اصفهان 2490 9 ماه قبل

ادامه لیست قیمت میلگرد
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان IPE18 فولاد ناب تبریز 2420 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE16 فولاد ناب تبریز 2410 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE27 ذوب آهن اصفهان 3020 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE24 ذوب آهن اصفهان 3005 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE22 ذوب آهن اصفهان 3005 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE20 ذوب آهن اصفهان 3005 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE18 ذوب آهن اصفهان 2818 10 ماه قبل

ادامه لیست قیمت تیرآهن
فروشگاه ضخامت عرض قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 1mm 1250 3825 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1mm 1000 3825 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.6mm 1250 3875 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.6mm 1000 3945 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.5mm 1250 3945 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.5mm 1000 3965 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.45mm 1250 3975 10 ماه قبل

ادامه لیست قیمت ورق
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 اسپیرال 2475 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 3*30*30 اسپیرال 2490 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 12*120*120 مشهد 2270 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 10*100*100 مشهد 2270 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 6*60*60 مشهد 2250 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 5*50*50 مشهد 2250 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 مشهد 2250 10 ماه قبل

ادامه لیست قیمت نبشی
فروشگاه سایز وزن کارخانه قیمت av_timer
فروشگاه محمدلو 8 40 ذوب آهن اصفهان 30000 7 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 85 تبریز 2360 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 42 تبریز 2360 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 47.5 تهران 2330 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 37 تهران 2310 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 33 مشهد 2250 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 6 30 مشهد 2270 10 ماه قبل

ادامه لیست قیمت ناودانی
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 1.5*40*40 ذوب آهن اصفهان 3450 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*30*30 ذوب آهن اصفهان 3450 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*20*20 ذوب آهن اصفهان 3490 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*70*70 تهران 3000 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*40*80 تهران 3000 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*30*50 تهران 3000 10 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*30*30 تهران 3000 10 ماه قبل

ادامه لیست قیمت قوطی
فروشگاه عیار قیمت av_timer
شرکت پایهان بتن 400 95800 1 سال قبل
شرکت پایهان بتن 350 90450 1 سال قبل
شرکت پایهان بتن 300 85000 1 سال قبل
شرکت پایهان بتن 250 80250 1 سال قبل
شرکت پایهان بتن 200 75400 1 سال قبل
شرکت پایهان بتن 150 70550 1 سال قبل

ادامه لیست قیمت بتن
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 7300 10 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 6400 10 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 93000 10 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5800 10 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5950 10 ماه قبل
آجر ماشینی مرجانی ممتازان کرمان سیمان سفید 11300 11 ماه قبل

ادامه لیست قیمت سیمان
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عظیم سازه برنا سپید گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 1 سال قبل
عظیم سازه برنا گچ صالح سمنان گچ سفیدکاری 2320 1 سال قبل
عظیم سازه برنا گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 1 سال قبل
عظیم سازه برنا گچ جبل گچ سفیدکاری 1850 1 سال قبل
عظیم سازه برنا توسعه گچ متین گچ سفیدکاری 2550 1 سال قبل

ادامه لیست قیمت گچ
فروشگاه نوع قیمت av_timer
آذرتک بتن پوکه معدنی 750 6 ماه قبل
آذرتک بتن پوکه معدنی 900 6 ماه قبل
آذرتک بتن پوکه معدنی 1200 6 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1600 11 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1100 11 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1650 11 ماه قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 990 11 ماه قبل

ادامه لیست قیمت بلوک