فروشگاه نوع سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان A3 Φ14 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 2140 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ32 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 2140 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ28 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 2140 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ25 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 2140 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ22 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 2140 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ20 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 2140 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ18 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 2140 2 ماه قبل

ادامه لیست قیمت میلگرد
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان IPE30 ذوب آهن اصفهان 1524000 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE27 ذوب آهن اصفهان 1255000 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE24 ذوب آهن اصفهان 1052000 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE22 ذوب آهن اصفهان 903000 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE20 ذوب آهن اصفهان 772000 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE18 ذوب آهن اصفهان 608000 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE16 ذوب آهن اصفهان 507000 2 ماه قبل

ادامه لیست قیمت تیرآهن
فروشگاه ضخامت عرض قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 1.5mm 1000 3855 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.25mm 1250 3845 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.25mm 1000 3845 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1mm 1000 3845 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1mm 1250 3845 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.9mm 1250 3845 2 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.9mm 1000 3845 2 ماه قبل

ادامه لیست قیمت ورق
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
آجر ماشینی مرجانی 2*20*20 فولاد ناب تبریز 11300 26 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 5*50*50 ذوب آهن اصفهان 2240 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 4*50*50 ذوب آهن اصفهان 2240 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 3*50*50 ذوب آهن اصفهان 2240 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 ذوب آهن اصفهان 2250 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 3*40*40 ذوب آهن اصفهان 2250 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 12*120*120 ذوب آهن اصفهان 2230 1 ماه قبل

ادامه لیست قیمت نبشی
فروشگاه سایز وزن کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 12 120 فولاد ناب تبریز 2330 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 12 60 فولاد ناب تبریز 2330 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 10 95 فولاد ناب تبریز 2340 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 10 47 فولاد ناب تبریز 2340 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 5 22 اسپیرال 2480 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 5 24 اسپیرال 2460 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 6 25 اسپیرال 2460 25 روز قبل

ادامه لیست قیمت ناودانی
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 3*60*60 ذوب آهن اصفهان 2880 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 3*50*50 ذوب آهن اصفهان 2880 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 3*40*40 ذوب آهن اصفهان 2920 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 2.5*20*20 ذوب آهن اصفهان 2890 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 2*20*20 ذوب آهن اصفهان 2965 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*20*20 ذوب آهن اصفهان 3470 25 روز قبل
مرکز آهن اصفهان 2*10*20 ذوب آهن اصفهان 3040 27 روز قبل

ادامه لیست قیمت قوطی
فروشگاه عیار قیمت av_timer
شرکت پایهان بتن 400 95800 1 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 350 90450 1 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 300 85000 1 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 250 80250 1 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 200 75400 1 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 150 70550 1 ماه قبل

ادامه لیست قیمت بتن
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 7300 23 ساعت قبل
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 6400 23 ساعت قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 93000 23 ساعت قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5800 23 ساعت قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5950 23 ساعت قبل
آجر ماشینی مرجانی ممتازان کرمان سیمان سفید 11300 26 روز قبل

ادامه لیست قیمت سیمان
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عظیم سازه برنا سپید گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 1 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ صالح سمنان گچ سفیدکاری 2320 1 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 1 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ جبل گچ سفیدکاری 1850 1 ماه قبل
عظیم سازه برنا توسعه گچ متین گچ سفیدکاری 2550 1 ماه قبل

ادامه لیست قیمت گچ
فروشگاه نوع قیمت av_timer
محصولات بتنی کندو لیکا 1600 27 روز قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1100 27 روز قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1650 27 روز قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 990 27 روز قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 650 27 روز قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 960 27 روز قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 990 27 روز قبل

ادامه لیست قیمت بلوک